Fazonski i ostali elementi, šaht poklopci, slivnici

U prilici smo da Vam ponudimo:

• Vodovodne armature

• Fazonske elemente

• Spojne elemente

• Fitinge